Kupite našu knjigu!

Knjigu možete naručiti kod izdavača: Ekonomski institut Sarajevo, Ulica Branilaca Sarajeva 47, 71 000 Sarajevo. Cijena knjige sa pristupnim kodom za web-aplikaciju: 90,00 KM. Uplate se vrše na transakcijski račun 3383202250454329 kod UniCredit bank dd Sarajevo. Možete nas kontaktirati na: tel: +387 033-550-400 e-mail: [email protected] Knjiga je, za kupovinu u gotovini, dostupna u knjižari Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u prizemlju zgrade), te na Ekonomskom institutu Sarajevo.

Kupi